Функціональна схема системи mrp.

Система МРП-2 забезпечує більшу гнучкість планування і сприяє зменшенню логістичних витрат на управління запасами. Така система належить до розряду «виштовхувальних» і являє собою комп’ютеризований метод визначення потреб у матеріалах, деталях та складальних одиницях на різних стадіях виробничого процесу. Основне завдання MRP-системи – забезпечення наявності необхідної кількості матеріалів у певний час планованого періоду.

Чем дальше по времени отстоит период от настоящего момента, тем менее определённой и более динамичной становится информация. Спрямовані на покращення здатності задовольняти збільшувані потреби споживачів, у розвитку яких повинна бути зацікавлена кожна ланка ланцюга поставок. Він жорстко зв’язаний не з загальним планом, а з конкретним замовленням підрозділу-споживача і оптимізовує свою роботу в межах цього замовлення. База даних про запаси інформує систему та управлінський персонал про наявність і величину виробничих, страхових та інших необхідних запасів матеріальних ресурсів у складському господарстві фірми, а також про близькість їх до критичного рівня і необхідність їх поповнення. Основными целями MRP являются: гарантийное удовлетворение потребности в материальных ресурсах, поддержание минимально возможного уровня запасов; повышение точности планирования производства, поставок и закупок материалов. Выталкивающая и вытягивающая системы управления Управление материальными потоками в рамках внутрипроизводственных логистических систем может осуществляться двумя принципиально различными способами: путем «выталкивания» или «вытягивания» заказа.
Такі системи забезпечують планування і управління як матеріальними, так і фінансовими ресурсами підприємства. Така система розглядається як ефективний інструмент планування для реалізації стратегічних цілей підприємства в логістиці, маркетингу, виробництві і фінансах. Пространственная структура логистической системы предопределяет порядок (последовательность) выполнения операций по преобразованию материальных потоков во времени. Таким образом изготавливаются только те детали, которые реально нужны и только тогда, когда в этом возникает необходимость.

Похожие записи: