Схема на два девиаторни и един кръстат кръстат ключ

схема на два девиаторни и един кръстат кръстат ключ
Допитвайте се до нас при избор на оборудването.Вие ще получите професионални консултации, и такива решения които подхождат за вашия обект. Принципа на работа на двете схеми на свързване може да бъде описано, чрез съответните блок схеми. Работата ни с широк кръг от производители ни позволява да не се концентрираме само върху една марка, което ни позволява предлагането на конкретно решение според конкретния случай. Монтаж на осветителни тела за бита и домакинството – полилеи, плафони, лунички. Цените за откриване и отстраняване са индивидуални и се определят на място след оглед и уговорка с клиента. * Смяна на захранващи кабели – извършваме подмяна на стари захранващи кабели поради увеличаване на мощноста или повреда в проводник. Вие получавате професионални консултации, и такива решения които подхождат за вашия обект.


Контактите се изработват от месингови пластини и в мястото на контактуване се поставя сребърно покритие. бутон от пластмаса за механичното задействане на ключа. В корпуса на бутона се вмества и механизма на двигателния механизъм. Поставената задача е релаизирана, чрез програмируемо реле модел SR2B121JD на фирма Schneider electric. Цените са за монтаж на А.П.на нови ел.табла.

Цените за подмяна на А.П. се определят на място в зависимост от таблото и ночина на подвързване. Класическото изпълнение на тази задача става, чрез използването на девиаторни ключове (Multiway Switches). То е доказано във времето, като ефективно но само по себе си има няколко съществени недостатъка. Електроматериалознание и електрически инсталации с проектиране, Издателство „Техника“София, 2006, с. 102. ISBN -10:954-03-0536-5 ↑ Петков, Любомир. Загасяването на лампите се извършва посредством реле за време, намиращо се в стълбищния автомат.

Похожие записи: